Automgen

Dokument

Demoprogram

Laborationsfiler

Film

Automgen och virtual universe

Demonstration av Virtual universe pro

Konfiguration av s7-1200 för automgen

TrainingKit Styrteknik-montering

AUTOMGEN är ett kraftfullt koncept där man enkelt kan programmera och simulera PLC-program med alla de metoder som idag förekommer (ladder, grafcet, funktionsblocksdiagram, instruktionskoder, strukturerad text, flödesschema och Gemma).

Detta kompletteras med simuleringsmöjligheter t ex i grafiskt rörliga scheman (Automsim med; elschema, digital elektronik, pneumatik, hydraulik mm) samt 2d- och 3d-objekt/system. Dessutom ingår ett komplett SCADA-system för processövervakning (OPC, modbus och ethernets-stöd).

Då simuleringen har genomförts kan man sedan omvandla de neutrala programmen till önskat målsystem. Postprocessorer finns för olika versioner från exempelvis; Siemens, Mitsubishi, Omron, Fanuc, Allen-Bradley, ABB, mikrodatorer mm.

Läromedel följer med i paketet. Dessa fås i digital form (de skrivna läromedlen som office- och pdf-filer samt videogenomgångar i avi-format). I paketet finns även lösningsexempel till respektive övning (även sk. inlämningsprojekt) samt färdiga och halvfärdiga applikationer av olika slag.