Fastighet

SUM teknik AB erbjuder en lång rad objekt inom fastighetsautomation.

cimg3270_260

KNX- och PLC-skåp

Vi erbjuder bland annat färdigbyggda skåp för utbildning inom fastighetsautomation. I grundskåpet finns objekt för att lära ut belysningsstyrning och liknande. Dessa arbetar med KNX som kommunikationsprotokoll. Konfigurationen och programmeringen görs med pogramvaran ETS som kan köpas från organisationen KNX, men som också kan skaffas genom att gå gratiskursen KNX ecampus (se separat blad här till höger). Denna ger då en lite-version av ETS som duger för de grundläggande övningarna.

 

I skåpet sitter USB och/eller ethernetsinterface. Med USB kommer man lätt igång, men med ethernet kan man nå skåpet från olika håll, tex genom att använda smartphones och paddor etc. Ethernet är dyrare, men skapar betydligt fler möjligheter och ger ytterligare kunskaper runt kommunikation mm. Det finns även tilläggsskåp. T ex finns PLC-skåp där tex ett av våra micro-plc-system sitter tillsammans med extra brytaktorer och binäringångar för att kunna samordna KNX och PLC via in- och utgångar. Man kan även få detta skåp med en HMI (med display och tryckknappar för att kunna göra liknande övervakning och påverkan som man annars även kan göra med sin  smartphone). Dessa system programmeras genom enkel trådning av logiska block och är en mycket vedertagen lösning för enklare fastighetsautomationslösningar. Konceptet blir på detta sättet en bred lösning för fastighetsautomation. Vill man hellre bygga själv, kan vi leverera skåpen i ”byggsats”. Detta ger då en lägre kostnad. Utöver skåpen finns goda möjligheter för egen vidareutbygnad. Konceptet är anpassat för detta. Ni kanske vill visa hur det ser ut då objekten sitter i sin rätta miljö inklusive styrning av värme, jalusier, sol- och vindsensorer mm – bygg då ut med detta!

I våra paket medföljer läromedel med fakta och laborationer samt videogenomgångar. Dessa fås i digital form (på skiva) vid köp. Ni får dessutom tillgång till vår stegvisa utbyggnad av läromedlen via vår webbdisk. Detta gäller samtliga våra koncept för utbildning.

 

knx-skp-energi2-mailsize_260

HOME IO

home_io_-_badrum_260

HOME IO är en simuleringsprogramvara där man kan använda och programmera ett ultramodernt intelligent hus med hundratals funktioner. Belysning, närvarodetektering, dimring, värme, ventilation, dörrar, fönster, jalusier, larm, energiåtgång, temperaturer, rökdetektor, ljussensor mm kan användas.

Man kan välja om en apparat skal vara fast trådad, programmerad med FBD-programmering i IO-programmet eller om det skall ske med annat koncept via en usb-ansluten IO-box som trådas till önskat styrsystem. Man kan snabbspola tiden för att tex snabbare se resultatet i energiåtgång och temperatur mm efter en åtgärd. Man kan bestämma var i världen huset står samt när.