Felsökning

Vi erbjuder en serie programvaror för inlärning av systematisk felsökning av maskiner och system. Med hjälp av datorn lär sig deltagaren på en verklighetstroget och säkert sätt hur problem lokaliseras och åtgärdas utan att äventyra personsäkerheten och elsäkerheten.

Programmen innefattar genomgångar och övningar som inledningsvis är med vägledning och vars svårighetsgrad successivt ökas. Om deltagaren vill kan prov göras och efter detta kan ett certifiukat skrivas ut.

Följande moduler finns att tillgå:

– elektrisk felsökning

– felsökning av styrkretsar

– felsökning av industriella styrkretsar

– felsökning av motorkretsar

– felsökning av PLC-styrda maskier 1 & 2