Fordonsel

Fordonsel

locktronics_260

SUM teknik AB arbetar med Matrix sortiment av koncept inom fordonsel. Dessa bygger på konceptet Locktronics., som är ett väl etablerat koncept som används  för utbildning inom fordonsel av bland annat en lång rad erkända fordonsfabrikat runt om i världen.

Sortimentet omfattar; grunderna i el, givarteknik och styrsystem, CAN-buss, hybridteknik mm.

Kontakta oss för mer information om dessa koncept.