Mikrodatorer

Flowcode & eBlocks

flowcode1_260 flowcode2_260

Flowcode är en programvara för programmering av mikrodatorer med hjälp av flödesscheman.

Flowcode är kompatibel med en lång rad mikrodatorer. Vi erbjuder eBlocks som kan innehålla PIC-processorer, ARM-processorer, Arduino, Rasperry Pi mm.

 

Till dessa kan sedan olika io-kort, givare, motorer, kommunikationsmoduler mm anslitas i form av kort. Dessa kort kan 3D-simuleras i Flowcode. Man kan även se den genererade C-koden paralellt med flödesschemana då modulerna körs.

Vi har även en mikro-PLC MIAC som stöds av Flowcode. Dessa kan användas tex för att styra våra TrainingKit.

Exempel på teknologi är; CAN-buss (finns även paket för fordonssidan), GPS, USB, ethernet, wifi, bluetooth, GSM mm.

De flesta typerna av givare finns i paket och för separata inköp.

Särskilda paket med tillhörande läromedel finns.

Vi har även olika typer av mobila robotar som är baserade på antingen pic-processorer eller på Arduino.