PLC-System

SUM teknik AB erbjuder en lång rad paket för utbildning inom automation. En vital del i detta är styrsystemen. Detta är vanligen PLC-system. Vi levererar system från en lång rad av de populäraste fabrikaten där ibland Siemens, Mitsubishi, Phoenix contact och ABB. En utmärkt framtidssäker lösning är skolpaketet med Siemens S7-1200 som programmeras med Automgen eller Siemens TIA-portal (även övriga system kommer att programmeras med denna). I denna finns stöd för PLC, paneler, motorstyrningar, kommunikation mm. Till detta tillhandahåller vi ett omfattande läromedelspaket.

Dessa kan programmeras märkesneutralt med AUTOMGEN. Detta är ett kraftfullt koncept där man enkelt kan programmera och simulera PLC-program med alla de metoder som idag förekommer (ladder, grafcet, funktionsblocksdiagram, instruktionskoder, strukturerad text, flödesschema och Gemma). I detta system finns ett SCADA-system (för processövervakning och för simulering utöver de möjligheter AUTOMSIM erbjuder i form av tex el- och pneumatikscheman mm).

 

De kan självklart även programmeras med respektive tillverkares verktyg.

Läromedel följer med i paketet. Dessa fås i digital form (de skrivna läromedlen som office- och pdf-filer samt videogenomgångar i avi-format).

I paketet finns även lösningsexempel till respektive övning (även sk. inlämningsprojekt) samt färdiga och halvfärdiga applikationer av olika slag.

Färdiga paket finns för Automgen, Siemens step7 (för denna kan Automgens simuleringsmetoder användas), Mitsubishi GX IEC developer, GX develoiper, ABB AC500 med 3S Codesys (även kompatibelt med tex WAGO)  m fl.

 

För enklare applikationer kan det ibland passa med Mikro-PLC-system. Detta är särskilt vanligt inom tex fastighetsautomation. Programmeringen av dessa sker i regel genom trådning av logiska block (FBD=FunktionsBlocksDiagram). I programvaran för våra Xlogic Micro-PLC:er ingår simuleringsmöjligheter. Denna programvaran kan fritt laddas ner.