TrainingKit Motorstyrning

TrainingKit Motorstyrning

trainingkit-small15_460

TrainingKit Motorstyrning är ett modulärt koncept för utbildning inom motorstyrning. Med grundpaketet fås en fristående asynkronmotor som styrs genom frekvensomriktning. Detta kan göras med knappar, lampor och potentiometer, genom i motorstyrningen inbyggd PLC, med Mikro-PLC eller med Siemens-PLC och Mitsubishi-PLC.

 

Med tilläggspaket1 fås en bana med asynkronomotor samt en touchpanel. Banan är kompatibel med våra övriga TrainingKit.

 

Med tilläggspaket 2 fås en servostyrd linjärrörelse. Linjärrörelsen är också kompatibel med våra övriga TrainingKit.