TrainingKit Safety

tkit_robotics_-_scara_in_safetycage_260

 

Med TrainingKit Safety kan eleven lära sig hur skyddsanordningar skapar maskinsäkerhet klassiskt och via kommunikation. Nödstopp ordnas genom klassisk inkoppling och genom AS-i-buss. Dörrlogik ordnas via AS-i-buss. Start, stopp, reset mm, ordnas via knappsats kopplad till IO-enhet med AS-i och i den samma finns även statusindikering (röd, gul, blå och grön). Säkerhets-PLC:t programmeras med färdiga funktioner för säkerhet och det kan kopplas vidare till övriga styrsystem med gateways, tex Profinet gateway till Siemens PLC.

Säkerhets-PLC:t har säkra utgångar för stopp av farlga funktioner som tex robotar, hydraulik och motorstyrningar. Detta kit kan kombineras med de &oouml;vriga kiten, exempelvis; Robotteknik, Styrteknik, Hydraulik och Motorstyrning.