Vcarve

Dokument

Film

Aspire – beredningsexempel 1

Aspire – beredningsexempel 2

Vcarve – gravyrprojekt

Vcarve – gravyrprojekt2

Vcarve – nestning

Vcarve – ritverktyg

Vcarve – texter

Vcarvepro – arbetssätt

Med Vcarve-serien ges en serie CAM-program med alla de funktioner man kan förvänta sig av ett modernt CAM-program (och lite til) utan att det blir för svårt att använda i tex en undervisningssituation.

overview_head_340

Genom sitt lättanvända upplägg blir konceptet ett utmärkt koncept för att väcka intresse kring CNC och bearbetning. Programmet passar samtliga våra maskiner som tex; höghastighetsfräsar, laserskärmaskiner och plasmaskärmaskiner.

 

VCARVEpro arbetar i 2D med genometrier som man antingen genom att rita i programmet eller genom att hämta in geometrier från andra program (tex från CAD-program). Även bilder kan tas in. Dessa kan vektoriseras så att de sedan passar för beredning och slutligen fräsning, skärning etc.

 

Vill man ha med 3D finns enkla Cut3D eller mer kompletta Aspire. I Cut3D tar man in  färdiga 3D-modeller och CAM-bereder dem (tex från CAD-program eller 3D-scanner etc). Med Aspire kan man arbeta i både 2D och 3D med antingen geometrier som ritas i 2D eller 3D i programmet eller genom att ta in geometrier utifrån (från CAD, scanner, Internet mm).

 

Till konceptet finns utförliga läromedel med tillhörande omfattande videogenomgångar.